Fler nyheter
Nyhet 18 april 2018

Byggchefernas hedersordförande Lars Bergqvist har avlidit

Det är med stor sorg vi tagit emot beskedet att Lars Bergqvist, hedersordförande i Byggcheferna, har gått bort. Han avled i tisdags efter att hastigt ha insjuknat under en konferens.
Lars Bergqvist.

Lars var ordförande för Ledarnas branschförening Byggcheferna i nästan trettio år och medlem i Ledarnas förbundsstyrelse under en lång period.

– Lars Bergqvist var en person som lämnade få oberörda. Han brann som ingen annan för villkoren för chefer inom samhällsbyggnadssektorn, och var tidigt ute med att identifiera jämställdhet och mångfald som avgörande frågor för branschens framtid. Risker i arbetsmiljön och branschens etik och moral var andra områden där Lars inte skyggade för att ta tag i de obekväma frågorna, säger Annika Elias, Ledarnas styrelseordförande.

– Lars tillhörde dem som påverkar. Under trettio år har han varit med och utvecklat Ledarna till Sveriges chefsorganisation, och tomrummet han lämnar efter sig är stort. Idag går våra tankar till Lars familj som förlorat en make, familjefar och bror. Vi vill uttrycka vårt djupa deltagande i deras sorg.

– Det är svårt att klä i ord vad Lars Bergqvist har betytt för oss byggchefer. Hans enorma drivkraft och förmåga att få människor med sig har gjort vår bransch bättre, säkrare och mer inkluderande. Bland annat var det han som tog initiativ till att starta Stoppa machokulturen, den förmodligen viktigaste insats för jämställdhet som har gjorts i byggbranschen, säger Kajsa Hessel, föreningsordförande Byggcheferna.

– Mig personligen har han varit en fantastisk mentor för, han har generöst delat med sig av sin djupa kunskap och sin tid. Han fattas oss oändligt.

Eventuella frågor från media hänvisas till Kajsa Hessel, föreningsordförande Byggcheferna, telefon 070-858 76 93.

Vi vill be media att låta Lars familj få sörja ifred.