Fler nyheter
Nyhet 4 februari 2019

Fackföreningsavgiften avdragsgill i deklarationen

I maj 2018 beslutade Riksdagen att återinföra skattereduktion för fackföreningsavgifter. Avdraget sker i form av en skattereduktion med 25 procent av den medlemsavgift du betalat in på ett år, förutsatt att du betalat minst 400 kronor per år i fackföreningsavgift.

Reglerna började gälla den 1 juli 2018 och du kommer att märka det nu i samband med deklarationen under våren 2019.

Avdraget omfattar perioden juli till december 2018.

Uppgifter om hur stor din reduktion är hittar du på din deklarationsblankett. Har du frågor om vilket belopp som vi redovisat till Skatteverket kan du kontakta oss via kontaktformuläret.