Fler nyheter
Nyhet 13 juni 2018

Fackföreningsavgiften avdragsgill i deklarationen

Riksdagen beslutade i maj att återinföra skattereduktion för fackföreningsavgifter. Avdraget sker i form av en skattereduktion med 25 procent av den medlemsavgift du betalat in på ett år, förutsatt att du betalat minst 400 kronor per år i fackföreningsavgift.

Reglerna börjar gälla den 1 juli 2018 och kommer att märkas i samband med deklarationen som ska lämnas in våren 2019. Då kommer avdraget att omfatta perioden juli till december 2018.

Ledarna kommer att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket med uppgift om vilken avgift du betalat.