Fler nyheter
Nyhet 16 augusti 2018

Förändring en förutsättning när konkurrenskartan ritas om

Hög förändringstakt och en global marknad innebär att förutsättningarna kan göra tvära kast. För att hänga med bör vi förändra hur vi ser på konkurrens. Det visar IBM:s globala chefsundersökning.

– Vi lever i en spännande tid med nya förutsättningar och utmaningar. Den digitala utvecklingen, den ökande konsumentmakten, marknadsföringens nya förutsättningar och den uppkopplade ekonomin har sänkt innovationströskeln, säger Johan Rittner, vd för IBM i Sverige.

Ny teknik gör vägen kortare mellan idé och förverkligande.

Där du för några årtionden sedan behövde samla kapital för att starta en produktion eller köpa in varor, hyra eller bygga en lokal för att driva en butik, ha distribution och säljare igång samt göra avgörande investeringar i marknadsföring – och allt på varje enskild marknad du önskade gå in i – har de digitala möjligheterna helt kastat om dynamiken.

Delningsekonomi och konsumentmakt

Idag kan en verksamhet utnyttja delningsekonomin och starta upp en internationell verksamhet på mycket kort tid utan stora investeringar. När konsumenter litar mer på andra individer än stora kommersiella aktörer kan du också, med lite tur och skicklighet, få snurr på en marknadsföring som sköter sig själv.

Några som tidigt såg möjligheterna var Airbnb. Med hjälp av nätet förmedlar Airbnb rum, lägenheter och hus för uthyrning, med viss procent på förmedlade tjänster som intäkt. De har inte investerat i ett enda hotellrum, de har få eller ingen personal på marken och mycket av marknadsföringen sker av användarna själva i sociala och digitala kanaler. De har idag över 1,5 miljoner boenden över hela världen.

Konkurrenskartan ritas om

Etablerade företag och branscher utmanas av helt nya konkurrenter från de mest oväntade håll. För att fortsätta hålla sig relevanta, måste företag och verksamheter kunna förutse och förstå hur villkoren förändras. Dessutom behöver de skapa en snabbfotad organisation som har förmågan att reagera och agera på förändringarna.

Konkurrenskartan är definitivt på väg att ritas om. Att ha detta i åtanke och hela tiden utvärdera och utmana de rådande affärsmodellerna har också visat sig framgångsrikt. Företag som har en hög medvetenhet om att konkurrens kan komma från oväntade håll, har högre tillväxt och lönsamhet än andra. De har dessutom ett högre anseende som innovatörer.

– Mindre byråkratiska processer, större fokus på nya marknader och decentraliserat beslutsfattande är utmärkande drag för dessa företag, säger Johan Rittner.

Fler än 12 500 chefer runt om i världen har intervjuats i IBM:s undersökning. Hela undersökningen läser du här: Incumbents Strike Back – Insights from the C-suite Study.