Fler nyheter
Nyhet 8 mars 2019

Genomlysning av verksamheten – var står vi?

Revisions- och rådgivningsbyrån KPMG har påbörjat sitt arbete med genomlysningen av Ledarnas verksamhet.

När Andreas Miller tillträdde som ordförande påbörjades ett översynsarbete för att förändra den otidsenligt generösa kultur som funnits inom delar av Ledarna. Nu har arbetet intensifierats när revisionsbyrån KPMG gör en genomlysning av verksamheten. I fokus är representation, resor, avtal och villkor inklusive skattepliktiga förmåner, inköps- och leverantörsrelationer.

KPMG genomför just nu intervjuer med olika målgrupper och nyckelpersoner. De var också närvarande när Ledarnas förbundsråd den 4 mars samlades till ett extrainsatt möte, för att diskutera demokratins syn på vägen framåt. Förbundsrådet är rådgivande och består av representanter från Ledarnas 18 branschföreningar, och alla föreningarna var representerade under mötet.

Under vecka 11 sammanträder Ledarnas förbundsstyrelse för fortsatta diskussioner om det som kom fram under förbundsrådet. Då fattas dock inga beslut om förändringar, eftersom KPMGs genomlysning ännu pågår. Resultatet av genomlysningen presenteras för förbundsstyrelsen och demokratiorganisationen vecka 15, och sedan för medarbetare och medlemmar, och därefter tar vi beslut om förändringar.