Fler nyheter
Nyhet 3 februari 2022

Han är Sveriges bästa hållbarhetschef 2021

Andreas Follér, hållbarhetschef på Scania, får utmärkelsen Sveriges bästa hållbarhetschef 2021.
Andreas Follér, hållbarhetschef Scania.

Priset delas årligen ut till en hållbarhetschef som både inspirerar och banar väg för ett mer hållbart näringsliv.

Se film med prisutdelning och intervju hos Aktuell hållbarhet

Juryns motivering

Andreas Follér på Scania representerar en modern ledare i en global organisation som går i täten i en bransch som genomgår en stor klimatomställning – övergången till en mer hållbar och elektrifierad fordonsflotta. I detta komplexa landskap tillämpar Andreas ett faciliterande och situationsanpassat ledarskap där organisationens olika funktioner och roller coachas och engageras att hantera och integrera affärskritiska hållbarhetsaspekter. En stärkt kultur skapas genom ”relevanta principer för att stärka kulturen så den blir en trygg platta för handling, metodutveckling och innovation”. Under många år har han byggt grunden för att ”aktivera och accelerera omställningen” och nu skördas frukterna i form av åstadkommen konkret affärs- och hållbarhetsnytta.

Övriga finalister

Finalister till priset var även Åsa Domeij, Axfood, Lina K Wiles, Elis Textil Services, och Lingyi Lu, Söderberg & Partners.

Intervjuer med tre av årets finalister hittar du här: Jobba framgångsrikt med hållbarhet – chefer berättar

Kriterier

I samarbete med Aktuell Hållbarhet delar Ledarna ut priset till Sveriges bästa hållbarhetschef 2021. Finalisterna är framtagna av Aktuell Hållbarhets läsare och en jury som utvärderar de nominerade kandidaterna utifrån följande övergripande kriterier.

Åstadkommen affärsnytta

Hur personen har bidragit till hållbar affärsutveckling på ett såväl strategiskt som operativt sätt. Det kan exempelvis handla om att utveckla nya hållbara affärsmodeller genom att skapa nya sätt att sälja produkter och tjänster.

Åstadkommen hållbarhetsnytta

Vilken övergripande effekt och betydelse har arbetet haft ur ett hållbarhetsperspektiv? Har insatserna kanske till och med drivit delar eller till och med hela marknaden i mer hållbar riktning?

Ledarskap

En förutsättning för att åstadkomma resultat är ledarskap, såväl internt som externt. Att driva omställning handlar mycket om att få med sig medarbetare, ledningsgrupp och styrelse samt externa intressenter som leverantörer och kunder.

Innovation och nytänkande

Den fjärde parametern fokuserar på personens innovationsförmåga och nytänkande. Hur unika är de åstadkomna lösningarna? Har andra aktörer, exempelvis kunder eller konkurrenter, inspirerats av initiativen?

Årets jury

Andreas Miller, Ledarna
Arash Sangari, Tillväxtverket
Jennie Perzon, Handelshögskolan
Kaj Török, Max burgers
Tommy Borglund, Örebro universitet
Tove Ahlström, Global utmaning
Daniel Boman, Aktuell Hållbarhet

Tidigare vinnare

2020 Kaj Török, Max Burgers
2019 Anna Denell, Vasakronan
2017 Louise König, Coop
2016 Claes Johansson, Lantmännen
2015 Lena Hök, Folksam
2014 Charlotta Szczepanowski