Fler nyheter
Nyhet 3 februari 2021

Hur balanserar du din chefsvardag?

För många chefer är det en lyx att kunna lyfta blicken. Använd chefens balansbräda som ett sätt att skaffa bättre förståelse för hur olika delar i chefsuppdraget hänger ihop och påverkar varandra.
Peter Berg, chefsutvecklare.

Balansbrädan introduceras av Ledarnas chefsutvecklare Peter Berg. I sex kortfilmer guidar han dig igenom de fem R:en: Relation, riktning, resultat, ram och roll.

Vad kan chefer använda balansbrädan till?

– Den hjälper dig som chef att förstå vad du behöver fokusera på och vad du kanske måste släppa. Ibland behöver du påminnas om att inte kunna göra allt.

Varför en balansbräda som består av 5R?

– Vi har visualiserat chefuppdraget i form av en balansbräda som består av 5R: Relation, riktning, resultat, ram och roll. Genom att knyta uppdraget till dessa rubriker kan du hitta nya sätt att se på ditt uppdrag.

Kan det göra mig som chef mer hållbar?

– Ja, det är också väldigt viktigt att kunna zooma ut. Balansbrädan hjälper dig som chef att öka medvetandet och använda ett större spektrum av din chefsroll. Det gynnar inte bara medarbetarna och organisationen utan i allra högsta grad dig själv. Som chef behöver du se helheten. Lägg därtill både komplexa och mångfacetterade uppgifter.

På sidan Ledarskap och chefens balansakt hittar du den korta introduktionsfilmen och där kan du som är medlem också logga in för att komma åt resten av de fem filmerna.