Fler nyheter
Nyhet 8 mars 2018

Inför kongressen – valutskottets förslag till ny styrelse

Inför Ledarnas kongress i slutet av maj, har valutskottet nu presenterat sitt förslag till ny förbundsstyrelse.

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ, och äger rum vartannat år. Ett hundratal ombud träffas för att besluta om Ledarnas framtida inriktning.

Många nomineringar till förbundsstyrelsen har kommit in och valutskottet lägger nu fram sitt förslag till ordförande och ledamöter.

Kongressen äger rum den 29-31 maj 2018 på Clarion Hotel Live i Malmö.