Fler nyheter
Nyhet 13 oktober 2022

Johan Knaust vinner priset Hållbart ledarskap 2022

Stort grattis till Johan Knaust, vd på K2A Knaust & Andersson Fastigheter, som utsetts till vinnare av priset Hållbart ledarskap. Priset delas ut av Nätverket för hållbart näringsliv där Ledarna ingår i juryn.
Johan Knaust.

Priset Hållbart ledarskap tilldelas personer som genom ett kompetent ledarskap har bidragit till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete i sin organisation eller samhället i stort. Insatsen ska präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

Juryns motivering

Som vd för fastighetsbolaget K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB är Johan en mycket viktig företrädare för en samhällsbärande bransch med stor hållbarhetspåverkan, till exempel står svenska byggnader för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Utsläppen måste minska kraftigt samtidigt som vi möter ett växande behov av byggnader.

Genom sitt nytänkande arbete utmanar Johan en hel bransch som måste ställa om, och som historiskt har varit trögrörlig. Johan har också påverkat andra branscher som finansbranschen, till exempel genom sitt arbete med gröna lån och aktier.

Modiga ledare är avgörande och Johan är precis just det! Han putsar inte bara på hållbarheten inom befintliga affärsmodeller, utan tänker nytt från början. Johan har dessutom bevisat att han över en längre tid lyckats skala upp verksamheten ekonomiskt, något som är mycket utmanande när man samtidigt har en ny hållbar affärsmodell som också tar sikte på stora hållbarhetsutmaningar i samhället.

Johan och K2A kan i förlängningen påverka hela samhället ännu mer – hur vi bygger och bor. Johan är en mycket värdig vinnare av Hållbart ledarskap 2022!

Ledarnas representant i juryn, ekonomichef Kati Almqvist, säger så här om juryarbetet:

– Återigen tre mycket starka slutkandidater. Jag upplevde det mycket positivt att juryn i år kunde träffas fysiskt. En jury bestående av engagerade medlemmar från olika branscher med olika kompetenser som kompletterade varandra. Alla bidrog med sina olika perspektiv i öppna, ärliga och konstruktiva diskussioner. Juryns motivering sammanfattar väl varför valet till slut landade på Johan Knaust.

Mer om priset och ledare som jobbar hållbart