Fler nyheter
Nyhet 24 maj 2021

Ny jämställdhetsrapport kartlägger läget i Europa

Jämställdhetsarbetet går framåt, men alldeles för långsamt. I de länder där kvotering införts har jämställdhet i bolagsstyrelser kommit längre. Det framgår av en ny rapport från den europeiska chefsorganisationen CEC.
Ebba Öhlund, biträdande förbundssekreterare på Ledarna.

Ledarna är en del av den europeiska chefsorganisationen CEC, med runt en miljon chefsmedlemmar. På EU-nivå är CEC en av arbetsmarknadens parter och remissinstanser. Både CEC och Ledarna står bakom kvotering.

Nu har CEC tagit fram rapporten Mainstreaming gender equality in European leadership. Rapporten har skickats till andra europeiska fackförbund samt EU-politiker.

– CEC har sedan bildandet arbetat med jämställdhetsfrågor ur ett chefsperspektiv, säger Ebba Öhlund, Ledarnas biträdande förbundssekreterare och ansvarig för rapporten.

Sex kvinnor på högre chefspositioner har bidragit med sina perspektiv från länder som exempelvis Spanien, Slovenien och Tyskland. Förutsättningarna skiljer sig åt. Generellt behövs en mer utbyggd barnomsorg så att mödrar kan återgå till arbete. Det behövs mer jämställd föräldraledighet som även fäder tar en större del av.

– Vi behöver satsningar på utbildning där traditionella kvinnoyrken värderas högre och där kvinnor i högre utsträckning uppmuntras att studera på utbildningar som traditionellt lockat fler män, säger Ebba Öhlund.

Som kvinna och chef inom EU tjänar du 30 procent mindre än en man. Det visar lönekartläggningar, som varit en effektiv metod för att motverka skevheten. Men fler insatser krävs. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att uppnå bättre jämställdhet på chefsnivå, i synnerhet avseende högre chefer.

Ursula van der Leyen stöttar CEC:s jämställdhetsrapport

Mer om CEC