Fler nyheter
Nyhet 12 april 2023

Pensionsval för dig med pensionsavtalet KAP-KL inom kommun och region

Vid årsskiftet trädde förändringar i tjänstepensionsavtalen i kraft för dig som är verksam inom kommun och region. Du som fortsätter att omfattas av KAP-KL och har fått information om att du kan välja AKAP-KR före den 31 maj kan få mer information här.

Den 1 januari 2023 bytte pensionsavtalet AKAP-KL namn till AKAP-KR. Fler än tidigare började omfattas av det nyutvecklade pensionsavtalet AKAP-KR. KAP-KL finns kvar för att inte avbryta ett påbörjat intjänande till förmånsbestämd pension.

Du som fortsätter att omfattas av KAP-KL för att du har ett påbörjat intjänande till förmånsbestämd pension har nu möjlighet att byta från KAP-KL till AKAP-KR och få extra avsättning till din pension om bytet görs senast den 31 maj 2023. Din arbetsgivare eller den administratör arbetsgivaren valt – KPA Pension eller Skandia – informerar dig om du berörs.

Under perioden 1 april till 31 maj 2023 ska du välja om du vill byta pensionsplan.

För att du ska kunna göra ett informerat val anordnar Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, ett webbinarium med möjlighet att ställa frågor via chatt. Webbinariet hålls vid tre tillfällen under april och maj och du anmäler dig på OFR:s webbplats.

Innan du anmäler dig till webbinarium och innan du tar ditt beslut: Läs igenom den partsgemensamma informationen. Den är framtagen gemensamt av de parter som förhandlat fram pensionsavtalen, från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

Lyssna också gärna på våra pensionspoddar speciellt framtagna för dig inom kommun och region:

Nyhet för dig inom kommun och region 2023

Inför valet av pensionsplan

Mer om pension för dig inom kommun och region hittar du på sidan Pension för anställda inom kommun och region.