Fler nyheter
Nyhet 28 oktober 2020

PTK och Ledarna kritiska till EU-kommissionens direktivförslag om minimilöner

EU-kommissionen har idag har presenterat ett direktivförslag om minimilöner. PTK och Ledarna är starkt kritiska till förslaget.
Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

– Det är djupt oroande att EU-kommissionen väljer att gå fram med förslag på lönebildningsområdet där EU inte har kompetens att lagstifta, säger Martin Linder, ordförande för PTK.

Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller:

– Detta riskerar att slå undan benen på kollektivavtalsregleringen i Sverige, som den svenska modellen vilar på, samtidigt som det riskerar att pressa ner de lägsta lönerna. Tvärtemot det som EU-kommissionen säger sig vilja uppnå.

– Vi behöver mer samarbete inom EU och vi ska samtidigt fatta besluten så nära medborgarna som möjligt och inte slå sönder fungerande modeller som redan löser problemet.

Läs mer på PTK:s webbplats: Djupt oroande att EU-kommissionen presenterar förslag till direktiv om minimilöner