Fler nyheter
Nyhet 10 januari 2023

Så jobbar du agilt på riktigt – gå inte på myterna

Du kan skapa en framgångsrik verksamhet genom ett agilt arbetssätt och därmed attrahera morgondagens medarbetare. Men gå inte på myten att agilt är detsamma som total avsaknad av strukturer, processer och dokumentation.
Magnus Österholm.

Magnus Österholm är seniorkonsult och erfaren kurshållare inom agila arbetssätt. Han förklarar att det agila arbetssättet kortfattat handlar om att främja beslutsmandat längre ut i organisationen. Vid produktutveckling är löpande utvärdering i varje steg nödvändigt för en bra slutprodukt. Det är helt okej att förändra grundidén genom hela processen.

– Det agila förhållningssättet handlar om hur du förhåller dig till kunden, medarbetarna, förändring och viljan att förbättras. Dokumentation och processer ska inte ta över, men det betyder inte att de ska tas bort, säger Magnus Österholm, konsult på Evolveria.

Därmed vill han passa på att avliva några myter som florerar kring agilt arbetssätt och ledarskap. Det vanligaste är just att vissa hoppar jämfota av glädje då de tror att all typ av dokumentation och processtänk kan förpassas till papperskorgen.

Även agila dokumenterar och planerar

En av grundtankarna med det agila arbetssättet är att värdesätta fungerande programvara framför omfattande dokumentation. Det har misstolkats som att dokumentation är helt onödig.

Dessutom finns det önsketänkande om att planering också är helt onödigt. Men det är också en myt – inget projekt kan ta allt på uppstuds och skjuta från höften. Det finns både övergripande långsiktiga och kortsiktiga planer i agila organisationer. Planering behövs, men görs inte på samma sätt som i traditionella projekt. Det kan exempelvis handla om att flytta ut ansvaret i organisationen eller andra typer av avstämningsmöten.

En annan myt är att du kan göra lite som du vill och att ordning och reda är lika omodernt som mötesagendan.

– Att påstå att man är agil för att man inte har kontroll över sin verksamhet är ett sätt att inte ta tag i sina problem och ett tecken på att man inte förstått vad det innebär att vara agil, säger Magnus.

Löfte för chefen

Inom den agila världen är reflektion och kontinuerlig förbättring centralt. Magnus Österholm vill därför uppmuntra chefer att bli ännu lite bättre på självreflektion. Lova dig själv att ägna reflektion lite mer tid och tankeverksamhet. Istället för att bara springa vidare i gamla hjulspår kan det nya året innehålla mer eftertänksamhet.

Myter om agilt arbetssätt:

  • Agilt är en samling metoder. Det är snarare ett förhållningssätt till kunden, medarbetarna, förändring och viljan att förbättras.
  • Agilt är något för dem inom it. Agilt startade inom mjukvaruutveckling, men det är ett synsätt som kan bidra till mer kundfokus, kortare feedbackloopar och ständigt lärande.
  • Vi gör lite som vi vill och därför är vi agila. Det handlar snarare om att ni saknar struktur och ordning och reda mer än något annat.