Fler nyheter
Nyhet 1 augusti 2022

Så jobbar du med hbtqi-frågor året runt

Pride sätter fokus på vikten av allas lika värde och synliggör hbtqi-frågor. Du som chef har ansvar att arbeta med frågorna året runt. Börja med att läsa om hur andra gör.
Fyra personer om hur du jobbar med hbtqi-frågor.

Känner du att ämnet är svårt och att du inte vet var du ska börja? Inför Pride Stockholm har vi pratat med några personer som vet. Deras budskap är samstämmigt: Börja med dig själv och dina värderingar, var nyfiken och ta ansvar för din egen kunskapsinhämtning.

Läs hela intervjuerna och dessutom vår checklista Bli bra på hbtqi-frågor: Chefen och hbtqi.

Caroline Farberger är vd:n som började utforska sin könsidentitet mitt i livet och kom ut offentligt som transsexuell:

– Genom att vara öppna, inkluderande och tillåtande kring att alla får vara sig själv, får vi ut den fulla potentialen i varje medarbetare. Dessutom fattar vi bättre beslut om vi har flera olika synsätt och erfarenheter representerade.

Barbro Westerholm är riksdagsledamot och en legendar inom hbtqi-rörelsen. Hon var en av de drivande till att homosexualitet på 1970-talet slutade att klassas som en sjukdom:

– Jag är stolt över det vi har gjort, samtidigt inser jag att vi hela tiden måste vara på vår vakt och försvara våra framgångar. Homofoba fördomar förekommer fortfarande.

Gabriella Wiiala är bland annat styrelseordförande för organisationen Diversity Charter, som jobbar med att medvetandegöra nyttan av mångfald och inkludering inom näringsliv och samhälle:

– Vi har en policy och en fin broschyr. Men värderingarna finns inte där i vardagen bara för att de är nedskrivna. Du måste jobba aktivt med dem.

Åsa Nilsson Billme ansvarar för mångfaldsfrågor hos Nordea, som är officiell partner till Pride:

– Mitt bästa verktyg är att lyssna, att verkligen försöka höra vad andra säger och hur de tänker. Det är viktigt att samarbeta över olika gränser och vara nyfiken på olika perspektiv. Olikheter är bra.

Läs hela intervjuerna och dessutom vår checklista Bli bra på hbtqi-frågor: Chefen och hbtqi.