Fler nyheter
Nyhet 4 februari 2022

Sätt ord på din chefsprestation

En femtedel av cheferna som besvarat Ledarnas årliga löneenkät tycker att närmaste chef kan bedöma deras arbetsprestation. Runt 30 procent tycker att chefen överhuvudtaget inte kan göra bedömningen, eller bara till en mindre del. Så kan vi inte ha det.
Berätta om dina prestationer för att din chef ska kunna bedöma dem.

Ledarna stöttar Sveriges chefer och hos oss blir du en bättre chef. Medarbetare förväntar sig ett årligt lönesamtal och det är chefen och medarbetaren som tillsammans ansvarar för att det genomförs.

Men pratar chefen med sin chef om att ha ett lönesamtal? Nja, vår löneenkät visar hur lätt det är att prioritera bort sig själv.

Gör Lönekollen – jämför din lön med vad andra chefer tjänar.

Gör bra saker – och berätta om dem

Att sätta fokus på ledarskapets betydelse är viktigt. Dialog, på alla nivåer i verksamheten, är en nyckel till utveckling, ökad lönsamhet och i slutänden en begriplig och relevant löneutveckling. Därför är det glädjande att 67 procent av cheferna löpande pratar med sin närmsta chef om sina arbetsprestationer. Tyvärr visar vår löneenkät att över 50 procent aldrig följer upp vad de kom överens om i det senaste medarbetarsamtalet.

– Se till att stämma av verksamheten löpande med din chef, för att skapa en bra grund för bedömning av din prestation. Det får chefen att göra en schysst och ansvarsfull bedömning och då råder ingen tvekan om vilka grunder lönen baserar sig på, säger Peder Bertilsson, lönestrateg på Ledarna.

Så blir löneprocessen meningsfull

  1. Sätt tydliga och mätbara mål. Då har du något att jobba mot och kan följa upp vid nästa lönesamtal.
  2. Berätta om din arbetsprestation. Först då kan din chef bedöma dina prestationer.
  3. Prata löpande under året med din chef. Dialog är viktigt.

Vill du ha ytterligare tips inför lönesamtalet? Guider, filmer och annat hittar du på våra sidor om Chefens lön.

Mer om lön

Bli medlem

Är du inte medlem i Ledarna ännu? Läs mer om allt som ingår i medlemskapet och bli sedan medlem. Då får du en mer detaljerad lönestatistik för chefer.