Fler nyheter
Nyhet 8 maj 2019

Seminarium: Att vara chef i basindustrin

Välkommen att delta i ett seminarium där vi presenterar en rapport om chefers syn på sin arbetssituation inom basindustrin.
Fakta och inspiration i seminaruim för dig som är chef i basindustrin.

Syftet med dagen är att komplettera din bild av förutsättningarna för ett framgångsrikt ledarskap över tid.

Industriarbetsgivarna och Ledarna ger en gemensam bild av upplevd begriplighet i uppdraget, organisatoriska förutsättningar, hanterbarhet och meningsfullhet.

Undersökningen speglar även olikheter mellan nya chefer jämfört med erfarna, där unga chefer i högre utsträckning upplever att de saknar stöd. Utmaningen diskuteras i panelen.

Jesper Ek föreläser om varför engagemang, motivation och energi är nycklarna till ett framgångsrikt resultat i din verksamhet.

Program

09.00–09.30 Fika
09.30–09.45 Presentation, inledning
09.45–11.30 Föreläsning
11.30–12.30 Lunch
12.30–14.00 Presentation av rapporten
14.20–14.50 Paneldiskussion
14.50–15.00 Avslutning

Tid och plats

Onsdagen den 22 maj, klockan 9.00–15.00. World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan

Seminariet är fullbokat!

Varmt välkommen!
Leif Nordin, Ledarna, och Viktoria Lundqvist, Industriarbetsgivarna