Fler nyheter
Nyhet 31 maj 2024

Starkt stöd för arbetsmarknadens parter bland svenska EU-kandidater

Samtliga partiers toppkandidater i EU-valet uttalar ett starkt stöd för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det skriver PTK som har genomfört en enkätundersökning inför valet.

PTK:s ordförande Peter Hellberg skriver bland annat:

För att få gehör för vår svenska arbetsmarknadsmodell, som partierna enhälligt står bakom, måste Sverige helt enkelt bli bättre på att formulera hur det sociala Europa kan utformas med respekt för nationella arbetsmarknader. Att främja ett socialt Europa som skapas av och med arbetsmarknadens parter är ett konkret sätt att svara på frågan. För att nå dit krävs också en insikt om att grundläggande rättigheter, såsom föreningsrätten, behöver respekteras fullt ut på den europeiska arbetsmarknaden.

Läs hela artikeln och enkätundersökningen hos PTK.se: Starkt stöd för arbetsmarknadens parter bland svenska EU-kandidater