Fler nyheter
Pressmeddelande 22 oktober 2019

AI-mognaden låg enligt Sveriges chefer

Hur står det egentligen till med förekomsten av AI på svenska företag och organisationer? Idag släpper Sveriges chefsorganisation Ledarna en rapport baserad på en omfattande Novus-undersökning bland 5 000 chefer, som kan ge svar på denna fråga.

Rapporten AI bortom hypen är bland de mest omfattande i sitt slag och ger en unik bild av AI-utvecklingen inom svenska företag och organisationer.

– Det är en nyanserad bild som växer fram – jobben kommer förändras och förnyas, men inte försvinna. Det ställer krav på chefskapet, säger Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna.

Resultatet visar inte bara hur stor andel som använder AI, utan också hur långt de faktiskt kommit i arbetet. Joakim Wernberg är författare till rapporten och arbetar som forskningsledare vid Entreprenörskapsforum samt affilierad forskare vid Lunds universitet. Han menar att undersökningen visar att de flesta organisationer befinner sig i början av AI-arbetet.

– AI-mognaden är lägre än tidigare studier visat. ”AI-hypen” handlar ibland mer om rädslan för att halka efter, än om hur man verkligen drar nytta av tekniken. Samtidigt är det färre än var femte chef som svarar att AI används på deras arbetsplats och de flesta har inte förutsättningarna för att använda möjligheterna till fullo. Det handlar inte bara om att skaffa sig den nya tekniken utan om att anpassa organisation och arbetssätt för att dra nytta av den, säger Joakim Wernberg.

På frågan om vad som är det största hindret för AI-utvecklingen i svenska företag och organisationer svarar 50 % kompetensbrist, ett tydligt resultat menar Andreas Miller.

– Kompetensutveckling blir en avgörande fråga. Det krävs livslångt lärande, både för chefer och medarbetare, för att möjligheterna i AI-utvecklingen ska kunna leda till fördelar för svenska företag och organisationer, säger Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna.

Andreas Miller konstaterar att det i all förändring krävs ledare som visar vägen, på alla nivåer.

– Undersökningen visar att det finns olika uppfattningar mellan första linjens chefer och chefer på ledningsgruppsnivå om hur långt man kommit i förändringsprocessen kring AI. Det är en uppgift och en utmaning för chefer på alla nivåer att bidra till att minska gapet, avslutar Andreas Miller.

Om undersökningen

Undersökningen bygger på webbenkätsvar från Ledarnas medlemmar i hela Sverige. Undersökningen genomfördes bland ett slumpmässigt urval, och i Ledarnas Chefspanel. Totalt genomfördes 5 446 intervjuer.

Rapportförfattare är Joakim Wernberg, fil. dr. i ekonomisk geografi. Han är forskningsledare på Entreprenörskapsforum och affilierad forskare vid CIRCLE, Lunds Universitet. Hans forskning handlar om strukturomvandling, komplexa system samt växelverkan mellan teknisk och ekonomisk utveckling.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 98 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.