Fler nyheter
Pressmeddelande 20 december 2022

Äldre chefer mår toppen på jobbet

I Sverige är bara var fjärde chef under 40 år. Jämfört med andra europeiska länder är svenska chefer ofta lite äldre. Men det verkar vara goda nyheter för arbetsgivare, eftersom äldre chefer mår toppen på jobbet, visar en undersökning från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Sex av tio chefer som är 60 år eller äldre svarar att de känner sig fulla av energi på jobbet och nästan nio av tio svarar att de är starkt engagerad i sitt arbete. Det är också denna åldersgrupp som oftast upplever sig ha mest ork och energi och de uppfattar sig även mindre belastade, avseende både kvantitativa och emotionella krav, än sina unga kollegor. 60-plussarna är även den åldersgrupp som menar att de sällan eller nästan aldrig hamnar i känslomässigt påfrestande situationer när man jämför mellan åldersgrupperna. Det framgår av rapporten Unga chefer – precis som alla andra?

– Att de äldre cheferna mår bättre och är tryggare i sin yrkesroll än sina yngre kollegor beror nog främst på deras erfarenhet. Men tyvärr upplever många chefer att det finns ett bäst-före-datum på dem. Två av tio chefer som är 60 år eller äldre menar att de ansetts som för gamla vid en rekrytering eller befordran, säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna och rapportförfattare.

60-åringarna är även den grupp som i lägst utsträckning övervägt att lämna sina chefsuppdrag det senaste året.

– Nu när vi förväntas arbeta allt högre upp i åldrarna är det mycket goda nyheter att de äldre cheferna mår så bra. Arbetsgivare behöver ha ett mer åldersmedvetet ledarskap som ser förbi ålder och i stället ser individens kompetens, erfarenhet och potential. Alla arbetsplatser tjänar på ett brett åldersspann i chefsleden, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Fakta ur rapporten Unga chefer – precis som alla andra?

  • Chefer som är 60+ eller äldre skattar sin allmänna hälsa som lika god som unga chefer upp till och med 35 år.
  • Andelen chefer 60+ upplever i lägre utsträckning känslomässig utmattning än sina yngre kollegor.
  • I gruppen chefer 60+ återfinns störst andel som vet exakt vilka deras ansvarsområden är, (83 procent) och vad som förväntas av dem i deras arbete, (76 procent).
  • Chefer 60+ är den grupp som i lägst utsträckning övervägt att lämna sina chefsuppdrag.