Fler nyheter
Pressmeddelande 5 maj 2022

Hur ser jämställdheten ut bland chefer i Stockholm?

Ledarna har sammanställt SCB:s chefsstatistik och tittat på trenden gällande jämställdheten bland chefer mellan 2014 och 2020. Resultatet visar att kvinnor är underrepresenterade som chefer på svensk arbetsmarknad, och ju högre upp i hierarkin man kommer desto sämre blir det. Visserligen ökar andelen kvinnor som är chefer något men det går fortfarande långsamt. Detta trots att kvinnor i snitt har både längre och högre utbildning än män.

I Stockholms län är andelen chefer som är kvinnor 42 procent vilket är högre än riket som ligger på 40 procent. Det finns dock stora skillnader mellan länets olika kommuner. Störst andel chefer som är kvinnor har Salem med cirka 52 procent medan Upplands-Bro har lägst andel med cirka 31 procent. De flesta kommuner har haft en positiv utveckling sedan 2014 där Haninge har ökat med 8 procentenheter medan andra har blivit mindre jämställda som Österåker som minskat med 3 procentenheter.

Jämställdheten i Stockholm varierar också mellan olika branscher. Trots detta har länet en större andel chefer som är kvinnor i alla branscher förutom Offentlig förvaltning, utbildning och vård jämfört med riket. Störst skillnad återfinns inom Primärproduktion, tillverkning, utvinning och energi där Stockholm har 7 procentenheter högre andel kvinnor än riket år 2020. På kommunal nivå märks en positiv utveckling mellan 2014 och 2020 inom de flesta branscher. Det finns dock avvikelser där vissa kommuner har mycket stora variationer. Till exempel Vaxholm har minskat med 26 procentenheter inom Kunskapsintensiva tjänster medan Salem har ökat med 33 procentenheter inom Hotell etc.

– Vi lever i ett land där det vanligaste chefensnamnet är Mikael. 73 procent av cheferna i börsbolagens ledningsgrupper män och endast en av tio ordförande i börsbolagens styrelser är en kvinna. Samma fördelning ser vi bland dessa bolags vd:ar. Det sker helt klart en dold kvotering där ”lika väljer lika” vilket skapar en exkluderande kultur. Vi måste bryta det här mönstret. Jämställdhet är en rättvisefråga, det handlar om att ta vara på alla talanger för att göra verksamheter och företag konkurrenskraftiga, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

Kompetensförsörjning är en av svenska företags stora utmaningar. Om svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftig och utveckla sina affärer behöver företag dra fördel av att kvinnor i snitt har både längre och högre utbildning än män. Forskningen visar att arbetsplatser där både kvinnor och män arbetar har bättre resultat och en bättre gemenskap.

– Det som krävs är att arbetsgivarna säkerställer en könsneutral och kompetensbaserad chefsrekrytering och att ledningen förstår affärsnyttan med ökad mångfald. Sen krävs det även att man utbildar ledningsgruppen i mångfald och jämställdhet. Näringslivet har inte råd att missa kompetensen hos drygt halva befolkningen, säger Andreas Miller.

För mer information kontakta Ledarnas pressjour på telefonnummer 08-598 99 333.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 98 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.