Fler nyheter
Pressmeddelande 20 februari 2020

Nytt avtal mellan Ledarna och Arbetsgivaralliansen

Sveriges chefsorganisation Ledarna och civilsamhällets arbetsgivarorganisation, Arbetsgivaralliansen, har tecknat ett nytt kollektivavtal. Det trädde i kraft den 1 januari 2020 och gäller tills vidare.

Kollektivavtalet innebär att Ledarnas medlemmar inom ideell, religiös, idrottslig och kulturell sektor omfattas av samtliga avtal om allmänna anställningsvillkor som gäller inom Arbetsgivaralliansens avtalsområden. Kollektivavtalet innehåller också ett Ledaravtal, som förutom lön också omfattar chefens möjligheter till kompetensutveckling samt förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

– Ledarna växer och vi får fler och fler medlemmar som arbetar som chefer inom civilsamhället. Vi är därför glada att vi nu har tecknat ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivaralliansen. För att få långsiktigt hållbara chefer krävs tydlighet kring uppdraget, handlingsfrihet och uppbackning. De nya avtalen ger goda förutsättningar för detta, säger Helena Hedlund, förhandlingschef och vice vd, Ledarna.

– Det är mycket positivt att vi nu har Ledaravtal på samtliga branschområden inom Arbetsgivaralliansen. Med avtalen som stöd får vi bättre möjligheter att företräda våra medlemmar, bland annat kring hållbara chefsuppdrag och kompetensutveckling, säger Antonio Ropero, bransch- och avtalsansvarig, Ledarna.

Avtalet omfattar Ledarnas medlemmar som tillhör Ledarna inom idéburen sektor, branschföreningen för chefer verksamma inom civilsamhället. Avtalet gäller från den 1 januari 2020 och tills vidare.

Om Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 98 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer om Ledarna. Pressjour 08-598 99 333.