Fler nyheter
Pressmeddelande 8 maj 2023

Nytt pensionsavtal klart för statliga tjänstemän

Statligt anställda kommer att få mer i pension när avsättningen till tjänstepensionen ökar med upp till 1,5 procent. Dessutom kommer statstjänstemännen att tjäna in till pensionen ända tills man slutar att arbeta vid 69 års ålder. Det är resultatet av förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O.
Sara Kullgren, förhandlingschef

– Det är glädjande att vi genom vårt samarbete inom OFR/S,P,O har lyckats få bättre pensionsvillkor i den statliga sektorn. Liksom andra sektorer arbetar våra medlemmar inom staten längre, då ska pensionen också tjänas in under den tid vi jobbar. Med den här lösningen får vi även till en övergångslösning för de som har nära till pension, och inte hinner få ta del av de ökade pensionsavsättningarna, säger Ledarnas förhandlingschef Sara Kullgren.

Avtalet innebär att storleken på pensionen ökar, hur mycket beror på vilken åldersgrupp man tillhör och lönenivå. Exempelvis en tjänsteman som är 40 år och tjänar 38000 kr/månad (genomsnittet för de som omfattas av avtalet) beräknas få en höjd tjänstepension med 1200-1500 kr/månad livet ut. Höjningen innebär att pensionsavgiften höjs till 6 procent av lönen för alla födda mellan 1966 och 1987, mot tidigare 4,5 procent.

Den höjda pensionsavgiften, det vill säga hur mycket arbetsgivarna betalar in till anställdas pension, är en av många viktiga framgångar ur förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, där vissa delar av det statliga tjänstepensionsavtalet, PA16, har setts över. En annan framgång är möjligheten till överenskommelse mellan yrkesofficer och Försvarsmakten att förskjuta uttaget av tjänstepensionen.

Förhandlingarna är ett resultat av de yrkanden som OFR/S,P,O gjorde i avtalsrörelsen hösten 2020. Dessa togs på initiativ från facklig sida på grund av förändringarna i det allmänna pensionssystemet som trädde i kraft 1:a januari 2023. Ändringarna innebar bland annat att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension ökade från 62 till 63 och den så kallade ”LAS-åldern”, när arbetsgivaren har rätt att säga upp en anställning, ändrades till 69 år.

För den som är född 1965 eller äldre erbjuder det nya avtalet en övergångslösning, där det tidigare avtalet gäller men förbättrat med en höjning av avsättningen med 0,5 procent samt fortsatt intjänande av tjänstepension fram till 69 år, vilket ska jämföras med 65 år som det är idag. För denna grupp kvarstår delpensionsavtalet, men om man beviljas delpension så faller avgiftshöjningen. För den som är född 1966 eller yngre tas möjligheten till delpension bort.

De förbättrade villkoren gäller för dem som är födda 1987 eller tidigare. De som är yngre i staten har redan motsvarande villkor. Pensionsavtalet mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O omfattar sammanlagt 100 000 anställda i staten och börjar gälla den 1 januari 2024.

För mer information med frågor och svar se OFR.se

OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Sveriges Lärare, Försvarsförbundet, Ledarna, Tull-Kust, Vårdförbundet och Förbundet Reservofficerarna.