Fler nyheter
Pressmeddelande 19 september 2023

Sveriges chefer bidrar till jämställdhet

Allt fler chefer i Sverige tar ansvar för jämställdhet på arbetsplatsen. Det visar Ledarnas Jämställdhetsbarometer. Andelen chefer som arbetar med jämställdhetsfrågor har utvecklats positivt sedan 2011. 2023 var det sju av tio chefer som svarade att de jobbar för att främja jämställdhet, 2011 var samma siffra knappt fyra av tio chefer.

Idag menar sju av tio chefer att jämställdhet är en viktig fråga på arbetsplatsen. Utvecklingen över tid visar också att jämställdhet länge har varit en relevant fråga för chefer på svensk arbetsmarknad. Men det är först på senare år som det blivit en integrerad del av chefens ansvar och arbete.

– För Ledarna handlar jämställdhet om rätten att bedömas utifrån sin kompetens, om chefsförsörjning och om verksamheters effektivitet, produktivitet, innovationsförmåga samt arbetsmiljö. Årets Jämställdhetsbarometer visar på en positiv trend på flera områden men vi är långt ifrån i mål. Det finns betydligt mer att göra för jämställdheten på svensk arbetsmarknad, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

Jämställdhetsbarometern visar att allt fler chefer tillämpar såväl kompetensbaserad som jämställd rekrytering, och att det är en uppåtgående trend. 80 procent av cheferna tillämpar kompetensbaserad rekrytering, en ökning med 3 procent sedan 2021. Även jämställd rekrytering har ökat från 65 procent till 68 procent.

– Det är glädjande att Sveriges chefer i så hög grad bidrar till ett mer jämställt samhälle, säger Andreas Miller. När kvinnor väljs bort är det ett stort slöseri med resurser. Varken näringsliv, offentlig eller idéburen sektor har råd att missa kompetensen hos drygt halva befolkningen, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

Även lönesättningen har blivit mer jämställd. I år svarar 68 procent att man har en jämställd lönesättning. 2021 var motsvarande siffra 65 procent. Arbetsgivaren uppmuntrar även fler till att ta ut sin föräldraledighet, från 69 procent 2021 till 73 procent 2023.

– Det är också bra att uttag av föräldraledighet uppmuntras i allt högre utsträckning. Ledarna förespråkar en fullt ut individualiserad föräldraförsäkring – som delas lika mellan vårdnadshavarna. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten mellan kvinnor och män är viktigt för ett mer jämställt arbetsliv och kvinnors möjlighet till karriär- och löneutveckling, säger Andreas Miller.

Om Jämställdhetsbarometern

Ledarna har 2023 undersökt chefernas uppfattning kring jämställdhetsarbetet i en undersökning i samarbete med Novus. Detta är en uppföljande mätning och i rapporten finns jämförande siffror från 2011, 2016 och 2021. Undersökningen genomfördes under perioden 24 april till 10 maj 2023 och besvarades av 1 480 respondenter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 36 procent.