Fler nyheter
Rapport 27 november 2019

9 nyanser av chefen – vilka egenskaper är viktigast?

Tävlingsinriktad. Kompetent. Omtänksam. Är det viktiga egenskaper för en chef? Kvinnor och män tillskrivs traditionellt sett olika egenskaper. Historiskt har mäns egenskaper förknippats med chefer. Stämmer det fortfarande?
9 nyanser av chefen – vilka egenskaper är viktigast?

Rapporten 9 nyanser av chefen svarar på frågorna och landar bland annat i tre huvudslutsatser:

  • De två chefsegenskaper som respondenterna, alla är chefer, i denna undersökning rankade högst var kompetent och samarbetsinriktad.
  • Respondenterna anser att det är betydligt vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta och samarbetsinriktade, än att chefer som är män är det.
  • Att en så stor andel av respondenterna anser att det är vanligare att chefer som är kvinnor är kompetenta, talar för att det fortfarande ställs högre krav på kvinnor än på män som vill bli och förbli chefer. Dessa resultat talar också för att det inte är enbart chefer som är kvinnor som ser kompetensen hos andra chefer som är kvinnor, utan även att chefer som är män gör det.

Läs rapporten: 9 nyanser av chefen – vilka egenskaper är viktigast?

Om rapporten

Ledarna driver, tillsammans med Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet, ett forskningsprojekt vars syfte är att få bättre kunskap om rekryteringsprocesser och förståelse för varför det är fler män än kvinnor på chefspositioner. Målet är att den kunskapen kommer till användning för att bättre förstå betydelsen av förväntningar på och föreställningar om kvinnor och män från chefers och chefsrekryterares sida. Därmed kan rekryteringsprocesser bli mer effektiva i att söka och hitta rätt kompetens för chefsjobb.

Detta är den första populärvetenskapliga rapporten från projektet. Författare till rapporten är Anna Thoursie, fil. dr. och chefsekonom på Ledarna.