Fler nyheter
Rapport 26 mars 2015

Promoting Women in Management

På ett seminarium i slutet av mars 2015 presenterade Ledarna den nya europeiska studien Promoting Women in Management.

Studien kartlägger utvecklingen av jämställdheten i den europeiska chefsdemografin samtidigt som den beskriver framgångsrika strategier för att öka andelen kvinnor på chefspositioner.

Promoting Women in Management