Fler nyheter
Rapport 2 november 2022

Hållbarhetsbarometer 2022

Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle kommer att innebära stora förändringar för svenskt näringsliv. För att en hållbar omställning ska kunna ske på ett effektivt sätt behöver därför chefer på alla nivåer vara rustade för att leda i förändring.

Ledarna har i samarbete med Novus undersökt chefernas uppfattning kring hållbarhetsfrågor. Ledarnas hållbarhetsbarometer är en återkommande undersökning.

Rapport: Hållbarhetsbarometern 2022

Fakta ur rapporten

  • 74 procent av cheferna svarar att det ingår i deras uppdrag arbeta med frågor rörande miljömässig och/eller social hållbarhet.
  • 47 procent av cheferna som svarade att det är mycket eller ganska tydligt vilka resultat som de förväntas uppnå.
  • 62 procent av cheferna menar att de har ganska goda eller mycket goda kunskaper i frågor som avser hållbar utveckling.
  • 77 procent motiverar arbetet med hållbarhet för att attrahera och behålla personal samt att bidra med stolthet och engagemang.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes 19 maj till 6 juni 2022 och besvarades av 1 685 chefer i Ledarnas medlemspanel, vilket innebar en svarsfrekvens på cirka 45 procent.