Fler nyheter
Rapport 7 maj 2013

Chefens chef är en man

Andelen kvinnliga chefer har ökat under det senaste decenniet och om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer lika många kvinnor och män att vara chefer 2031.

Men bland de högre chefspositionerna är framstegen mindre – nästan 3 av 4 mellanchefer är män. Det visar Jämställdhetsbarometern 2013 från Ledarna.

Jämställdhetsbarometer 2013: Chefens chef är en man