Personuppgiftslagen

De personuppgifter du lämnar till Ledarna hanteras och skyddas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Du har alltid rätt att begära utdrag av de personuppgifter som har använts, begära ändring av felaktiga uppgifter eller att uppgifterna raderas helt och hållet.

Vi använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som medlem och tillvarata dina intressen rörande arbetsrätt, anställnings- och lönevillkor med mera. För dessa ändamål kan uppgifter även inhämtas från eller lämnas ut till annan, tex arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer, Ledarnas föreningar och företrädare, Ledarnas a-kassa och försäkringsbolag (för administration av arbetsmarknads- och medlemsförsäkringar) samt för att kunna erbjuda dig övriga tjänster och produkter som är kopplade till ditt medlemskap.

Rättelse och insyn

Om du vill ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig, eller har andra frågor om vår behandling av personuppgifter, ber vi dig kontakta vår medlemsadministration på telefon 0200-87 11 11. Du kan också skicka e-post till ledarna@ledarna.se.

Dataskyddsförordningen GDPR

Personuppgiftslagen ersätts den 25 maj 2018 av Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi arbetar just nu med att anpassa våra rutiner och vår information till dig som är medlem. Fram till den 25 maj följer vi PUL.