Cookies och statistik

Ledarna.se använder cookies och besöksstatistik för att kunna leverera relevant innehåll och en tydlig struktur på webbplatsen.

Om användning av cookies på ledarna.se

På ledarna.se används cookies (kakor) för inloggningen, för beställningar, för att säkerställa att besökare bara kan besvara en webbfråga en gång, samt för besöksstatistik.

Besöksstatistiken är ett viktigt verktyg för att vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Genom att analysera hur du som besökare använder webbplatsen kan vi kontinuerligt arbeta med identifierade förbättringsområden.

Inga cookies som sätts av ledarna.se lagrar personinformation. Samtliga cookies är tidsbaserade och försvinner från din dator efter den för respektive cookie specificerade tiden, vilken varierar beroende på vad cookien ska göra.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Observera att om du nekar cookies kommer stora delar av funktionaliteten på webbplatsen att begränsas.

Här läser du om hur du raderar cookies i de vanligaste webbläsarna:

Internet explorer 

Firefox 

Chrome 

Safari 

Besöksstatistik

Ledarna.se använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att förbättra webbsidan med innehåll, struktur och navigation. Informationen är anonym och kan inte knytas till en individuell användare.

Funktioner för feedback

På alla sidor på webbplatsen har du som användare möjlighet att lämna synpunkter eller anmäla om något är felaktigt. Det gör du genom att klicka på den blå fliken Tyck till i högerkant. Inga personuppgifter sparas i samband med att du skickar in synpunkter, om du inte själv anger sådana i meddelandet.

På sidor av typen Frågor och svar kan du också återkoppla på innehållet. Inte heller här sparas några personuppgifter, så länge du inte själv anger sådana i ditt meddelande.

Kontakt

Information om hur du kontaktar Ledarna hittar du under Kontakta oss.