Samtycke för publicering av personuppgifter

För att vi ska kunna använda uppgifter om dig i vårt redaktionella innehåll behöver vi ditt samtycke. Uppgifterna kan då användas i de sammanhang du anger i formuläret, för publicering i våra och våra branschföreningars olika kanaler.

Exempel på kanaler: Ledarna.se, Ledarnaplay.se, Ledarnas intranät, branschföreningarnas egna webbplatser, våra och branschföreningarnas konton i sociala medier.

Fyll i vilka uppgifter du samtycker till att vi publicerar om dig.

Samtycke

Jag samtycker till att Ledarna använder följande av mina personuppgifter:
Samtycket gäller branschförening (flera val är möjliga):

Personuppgifterna kommer vara publicerade så länge det redaktionella materialet är relevant, eller tills du begär att vi tar bort dem.

Personuppgiftsansvarig:
Ledarna, Box 12069, 102 22 Stockholm, org.nr 802000-1833.

Dataskyddsombud på Ledarna: 
Binta-Madina Stamenovic