Rehabilitering

Syftet med rehabilitering är att en sjukskriven medarbetare ska få tillbaka sin arbetsförmåga helt eller delvis.

När någon av dina medarbetare är sjuk en längre tid är det viktigt att komma igång snabbt med rehabiliteringsinsatser. Då ökar chansen att rehabiliteringen blir framgångsrik och din medarbetare kan komma tillbaka till jobbet snabbare.

Ditt ansvar som chef

När din medarbetare är sjukskriven en längre tid är det Försäkringskassan som ansvarar för samordningen av insatserna. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att du behöver medverka till en effektiv rehabilitering genom att lämna information om medarbetarens arbetsuppgifter. Du behöver också vidta åtgärder på jobbet som kan hjälpa medarbetaren att komma tillbaka.

Det kan till exempel handla om:

  • Anpassade arbetsuppgifter.
  • Kompetensutveckling.
  • Arbetsträning.

Vänd dig till Försäkringskassan för att få mer information om vad som krävs av arbetsgivaren i olika faser av en sjukperiod. Du kan också få stöd och tips genom Prevents tjänst Rehabverktyget.

Förutom samarbetet med Försäkringskassan behöver du också visa ditt stöd genom att hålla kontakten med medarbetaren. Bjud in till sociala träffar och informationsmöten om du tror att medarbetarens hälsa tillåter det. Lyssna och visa att du gör ditt yttersta för att hjälpa till och underlätta på olika sätt. Att upprätthålla kontakten under sjukskrivningen gör det lättare för medarbetaren att komma tillbaka till arbetet.

Som chef behöver du förstås också förebygga ohälsa och sjukskrivning så långt det går. Mer om det hittar du på sidan Hälsa i arbetslivet.