Frågor och svar om distansarbete

Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren besvarar vanliga frågor inom arbetsrätt och arbetsmiljö efter pandemin.

Ja, om du är anställd för att utföra arbetet i arbetsgivarens lokaler. Ytterst är det arbetsgivaren som avgör om och när arbete hemifrån kan tillåtas.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Ytterst är det arbetsgivaren som avgör om och när arbete hemifrån kan tillåtas och vilka justeringar i arbetstid som kan göras. Om anställningsavtalet reglerar att arbete ska ske från kontoret krävs en överenskommelse om ändrade anställningsvillkor för att arbete helt eller delvis ska ske hemifrån. Arbetsgivaren kan också välja att omorganisera sin verksamhet så att anställningarna förutsätter visst arbete hemifrån.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Om anställningsavtalet innebär att arbete ska utföras i arbetsgivarens lokaler krävs antingen individuell överenskommelse (dvs att ni kommer överens om att ändra anställningsavtalet) eller att arbetsgivaren gör en omorganisation (som ska förhandlas före beslut) om att alla eller vissa tjänster innebär distansarbete.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar men det ställer högre krav på medarbetaren att samarbeta för att få en god arbetsmiljö, eftersom arbetsgivaren inte har tillträde till medarbetarens hem.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om arbete på distans är utgångspunkten att arbetsgivaren ska tillhandahålla de nödvändiga arbetsredskapen.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Det enkla svaret är nej, arbetsgivaren kan inte tvinga en anställd att vaccinera sig.

Frågan är dock om en arbetsgivare kan uppställa som villkor för anställning att den anställde har vaccinerat sig.

För den som jobbar i offentlig sektor finns ett grundlagsskydd mot kroppsliga ingrepp, vilket innebär att exempelvis en kommun inte kan tvinga sina anställda att vaccinera sig. I linje med detta skydd kan arbetsgivaren inte heller ingripa med sanktioner mot den som inte ”frivilligt” vaccinerar sig.

I privat verksamhet finns det inte något grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp, däremot skulle ett krav på vaccination utgöra en integritetskränkning. För att ett sådant krav ska vara tillåtet måste en intresseavvägning göras som leder till att arbetsgivarens krav väger tyngre än den anställdes skyddsbehov.

En intresseavvägning kan utfalla olika beroende på vilken verksamhet som bedrivs och hur ett vaccinationskrav motiveras. De verksamheter som kunnat bedrivas med andra former av skyddsåtgärder mot covid-19 borde ha svårt att motivera varför vaccination nu skulle vara ett absolut krav.

En arbetsgivare som ställer krav på att alla anställda (eller den som anställs) ska vara vaccinerade kan med kravet utsätta anställda för indirekt diskriminering eftersom det kan finnas skäl att vägra vaccination på grund av till exempel funktionsnedsättning eller religion.

Om en arbetsgivare, efter en riskbedömning och intresseavvägning, kommer fram till att det är motiverat att ställa krav på de anställda att de är vaccinerade måste de arbetsrättsliga reglerna följas. Införandet av kravet ska förhandlas och om någon inte vaccinerar sig måste omplaceringsmöjligheter utredas och förhandlas, i likhet med andra individuella lösningar.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Arbetsgivaren har rätt att ställa frågan men har inte rätt att registrera svaret eller vidta några åtgärder med anledning av svaret.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.