Hållbarhetsarbete i praktiken

För att hållbarhetsarbetet ska fungera i praktiken och ge maximal effekt behöver det vara integrerat i de övergripande strategierna. Därför behöver ledningen se hållbarhetsarbetet som en prioriterad fråga.

Identifiera vilka som påverkar och påverkas av din verksamhet.

Förstå behoven kopplade till hållbarhetsarbetet

Nästa steg är att föra en dialog med era intressenter, och försöka förstå deras behov. Det kan ni till exempel göra genom kund- och medarbetarenkäter, och i den vanliga dialogen med era leverantörer. Koppla frågorna till områden som ni vill fokusera hållbarhetsarbetet till.

Här kan du få tips på specifika frågor som kan vara relevant att ställa inom just ditt ansvarsområde.

Marknadschefen

 • Svarar vi på kundernas förväntningar när det gäller hållbarhet?
 • Upplevs vårt erbjudande som ett hållbart alternativ?
 • Behöver vi utbilda våra kunder inom hållbarhet?

Produktutvecklingschefen

 • Utvecklar vi hållbara produkter och tjänster?
 • Kan våra produkter ersättas av tjänster?

Produktionschefen

 • Har vi en hållbar produktionsprocess?
 • Kan vi minimera resursutnyttjandet?
 • Kan vi skapa slutna kretslopp?

Inköpschefen

 • Är våra leverantörer engagerade i vårt hållbarhetsarbete?
 • Behöver vi utbilda våra leverantörer i hållbarhet?
 • Vilka leverantörsrisker har vi och hur kan de minskas?

Personalchefen

 • Är personalen engagerad och motiverad?
 • Har personalen rätt kunskaper om hållbarhet?
 • Kan vi minska våra medarbetarrisker?

Kommunikationschefen

 • Skapar hållbarhetsarbetet intresse och förtroende för vårt företag?
 • Är kommunikationen transparent och tydlig?

Ekonomichefen

 • Vilka kriterier kan vi ha för hållbara investeringar?
 • Har vi en effektiv process för bedömningar av investeringar inom hållbarhet?

Involvera och övertyga ledningen

För att hållbarhetsarbetet ska fungera i praktiken och ge maximal effekt behöver det vara integrerat i de övergripande strategierna. Därför behöver ledningen se hållbarhetsarbetet som en prioriterad fråga. Om du behöver övertyga dem, använd dig av de insikter du fått om era intressenters behov. Koppla insikterna till de fördelar som ofta är en följd av ett konsekvent och genomtänkt hållbarhetsarbete, till exempel:

 • Kostnadsbesparingar och bättre lönsamhet.
 • Ett starkare varumärke.
 • Större konkurrenskraft.
 • Bättre riskhantering.

Börja sätta mål för hållbarhetsarbetet

När du har hittat de hållbarhetsfrågor som du har inflytande över, är det dags att börja sätta mål för hållbarhetsarbetet. Tips på vägen hittar du på sidan Sätta och följa upp hållbarhetsmål.