Ditt resultat

Här ser du en sammanställning av dina svar och en sammanfattning som visar var din grupp troligen befinner sig.

Din grupp befinner sig i det första eller andra stadiet

Typiskt för det första stadiet är att medlemmarna i gruppen är trevande, artiga och en aning passiva. I det andra statiet uppstår det konflikter i gruppen.

Ledarskapet i det första stadiet

Var en styrande och självklar ledare på första nivån. I början är det viktigt att du som ledare anger riktningen och har en självklar tro på att gruppen ska blir framgångsrik. Här gäller det också att dämpa medlemmarnas ängslan och oro genom att utstråla självförtroende och pondus. Jobba på att få alla att känna sig sedda och accepterade. På mötena kan du be medarbetarna skriva ner vad de tycker på papper som du sen lyfter upp och diskuterar utan att hänga ut någon enskild individ. Lättare att skapa öppna diskussioner på det sättet. 

Ledarskapet i det andra stadiet

Om medarbetarna förväntar sig att ledaren tar ett stor ansvar i det första stadiet, så börjar de ifrågasätta chefens stora inflytande när gruppen går över i det andra stadiet. Ledarens auktoritet utmanas och en viss misstänksamhet kan börja spridas. Det kan bildas två läger där den ena gruppen är för ledaren och den andra emot. Det kan bli häftiga diskussioner om förväntningarna på ledaren och detta är nödvändigt för att gruppen ska komma vidare. Även roller och beslutsfattande, makt och status klargörs i den här fasen. Det är viktigt att du som ledare inte tar dessa ifrågasättanden personligt utan istället kan se det ur ett grupperspektiv och inse att detta är väsentligt för gruppens produktivitet och måluppfyllelse.