Lön, belöning och motivation

För att skapa resultat och utveckla verksamheten, behöver du förstå hur du kan engagera och motivera dina medarbetare. Vad som fungerar bäst beror dels på er verksamhet och dels på vad som driver just dina medarbetare.

Motivation

Den motivation som är viktigast och mest långsiktig är den inre motivationen. Den ger oss tillfredsställelse eftersom vi får utlopp för våra drivkrafter genom det vi gör. Yttre motivatorer såsom pengar, krav och påtryckningar, kan motverka den inre motivationen.

En förutsättning för att medarbetare ska vara motiverade är att de förstår hur de bidrar till det övergripande sammanhanget och visionen, och får bekräftelse för det. Andra faktorer som påverkar motivation och tillfredsställelse kan vara arbetstider, företagskultur, utvecklingsmöjligheter, ledarskap och utrymme att påverka.

Du som chef behöver ta hänsyn till det och hitta rätt balans mellan till exempel pengar och mer individuellt anpassade belöningar.

Belöningar som motiverar

För att välja rätt sätt att belöna dina medarbetare behöver du dels ta reda på vilka möjligheter som finns i organisationen. Dels behöver du fundera på vad som motiverar och driver var och en att prestera och utvecklas. Ställ frågor och kom med förslag.

Exempel på löneförmåner:

  • Flexibel arbetstid
  • Utbildning
  • Mentorskap
  • Sjukvård
  • Extra semesterdagar
  • Löneväxling
  • Träning på arbetstid
  • Hushållstjänster och matkassar

Den mest kostnadseffektiva belöningen är dock regelbunden återkoppling och uppmärksamhet. Fundera över hur du kan belöna och motivera dina medarbetare genom ditt ledarskap.

Bonuslön och resultatbaserad ersättning

I vissa verksamheter kan olika typer av resultatbaserad ersättning fylla en funktion. För att det ska fungera bra ska den rörliga ersättningen eller bonuslönen komplettera den ordinarie lönen, och det ska vara tydligt för medarbetaren hur hen kan påverka den.

Risker med resultatbaserad ersättning

Det finns flera risker med den här typen av belöning. Dels kan det skapa ett överdrivet fokus på de resultat som mäts, på bekostnad av andra typer av prestationer och beteenden. Dels kan det skapa stress och ohälsa hos medarbetarna.

Dessutom kan det bli en kostsam administrativ process, som kanske inte ger motsvarande värde tillbaka i form av resultat.

Mer om andra löneformer hittar du under Chefens lön.