Exempel på en lönestrategi

Vi har tagit fram ett exempel på hur en lönestrategi kan se ut.

Min lönestrategi

I min verksamhet ska det finnas en tydlig koppling mellan mål, resultat och lön. Utgångspunkten för målen är verksamhetens övergripande mål och strategi.

Den lön jag fastställer vid lönerevision ska uppfattas som en bekräftelse på medarbetarens förväntade resultat och utveckling. Jag vill belöna de medarbetare som presterar utöver det normala. Jag ska speciellt lyfta respektive medarbetares bidrag till utvecklingen av verksamheten då detta gynnar konkurrenskraften på längre sikt.

Jag driver min verksamhet genom dialog med mina medarbetare. Min lönesättning ska grundas dels i den löpande dialogen och dels i samtal där vi stämmer av de mål vi kommit överens om i förhållande till verksamhetens utveckling. Dialogen ger mig som chef möjlighet att se och bekräfta medarbetarna och fånga problem i tid.

Lönestrukturen och respektive medarbetares lön ska inom tre år spegla bidraget till verksamheten. Jag ska löpande förankra mitt synsätt på lön i chefsgruppen där vi också ska ha samsyn kring lönestrukturen. Det är min absoluta ambition att mina medarbetare ska känna till företagets lönepolicy, kriterier och hur jag arbetar med lön.