Lönesättning genom samtal

För att kunna sätta lön efter prestation måste du som chef vara insatt i dina medarbetares prestationer. Många gånger har chefer idag helt självgående medarbetare som planerar och utför sitt arbete efter egen förmåga. För att kunna göra relevanta bedömningar bör avstämningar göras kontinuerligt.

Ledarnas löneprocess bygger på flera olika samtal, hur du själv gör ditt upplägg utgår från din verksamhet. Ibland sitter man långt ifrån medarbetare geografiskt och tidsmässigt och avstämningar kanske fungerar bättre via telefon eller mejl. Ibland passar fler och kortare avstämningar ibland förre och längre möten – kort sagt det viktigaste är att återkoppling sker.

Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan dig som chef och din medarbetare. Syftet är att ni båda ska få chansen att framföra era synpunkter på medarbetarens prestation och utveckling. Lönesamtalet ligger sedan till grund för kommande lönesättningar.

Ledarnas löneprocess bygger på samtal. Klicka på bilden för att se filmen som beskriver vår syn på lön.