Inför lönesamtal

Som chef värderar du din medarbetares kompetens och prestationer i pengar och du behöver kunna motivera din bedömning.

Individuell lönesättning handlar om att använda gemensamt överenskomna spelregler och minimera godtyckliga och osakliga inslag. I varje bedömning du gör finns ett subjektivt inslag: Ju mer du gör din bedömning på ett systematiskt sätt utifrån kriterier som är kända och stödjer företagets utveckling, desto enklare för medarbetaren att förstå.

Målet för din lönesättning bör vara att sätta lön utifrån medarbetarnas prestationer och att kunna motivera lönen med tydliga argument utifrån kriterierna. Medarbetaren kanske inte blir nöjd men förstår ändå varför lönen blev som den blev och ni har kunnat enas kring nya mål och en handlingsplan för en framtida positiv löneutveckling.

Vem ska du samtala med?

Gå igenom bakgrundsfakta som personuppgifter, ansvar, arbetsuppgifter och kompetensutveckling.

Före lönesamtalet

Att sätta sakliga löner låter sig inte göras i en handvändning och det bör inte heller vara så. Lön är det slutgiltiga kvittot på en bra arbetsinsats och därför tjänar processen på tid och eftertanke. Fundera därför igenom vilka förutsättningar som finns för ett konstruktivt och meningsfullt lönesamtal.

Vad kom ni överens om vid tidigare samtal?

Har du varit tydlig med vad medarbetaren skulle göra för att höja sin lön? Gå tillbaka till anteckningar från utvecklingssamtal och andra återkopplingar. Om du har många medarbetare är det lätt att glömma bort enskilda insatser och prestationer. Det är också lätt att dra slutsatser från det som hänt perioden precis före lönesamtalet och utelämna tidigare insatser. Därför är det bra att föra löpande dokumentation.

Underlag

Stäm av att du och medarbetaren har tillgång till lönepolicy, lönekriterier och definitioner. Finns oklarheter är det bra att ni diskuterar igenom dessa före samtalet. Ta även fram uppgifter om lön, lönespann, vilka krav det ställs på själva befattningen (alltså inte hur vederbörande utför sina arbetsuppgifter utan vad det ställs för krav i själva arbetet). Syftet är att arbeten med höga svårighetskrav också ska avlönas högre. Information om det ska finnas i den lönekartläggning som varje arbetsgivare med tio eller fler anställda ska göra.

Sätt upp en målbild för samtalet

Vad vill du förmedla under samtalet? Fundera på vilka frågor du vill ta upp och vad ni ska ha uppnått när ni skiljs åt. Fundera också igenom hur du ska lägga upp samtalet. Skriv ned de frågor du vill ställa.

Återkoppling

Tänk igenom vad som fungerat bra och inte fungerat så bra – och vilka konsekvenser det har fått. Vad vill du förmedla till din medarbetare?

Vilka reaktioner kan du få?

Fundera på hur du tror att din medarbetare kan komma att reagera på din bedömning och ditt löneförslag. Det är lättare att möta starka reaktioner om du har förberett dig.

Sammanfatta din motivering

Fundera igenom hur du ska motivera ditt löneförslag och vilka argument du behöver.