Uppföljning efter lönesamtal

De två viktigaste verktygen i att sätta rätt lön är uppföljning och utvärdering. Om du vet vad dina medarbetare har gjort, inte gjort och ändrat utifrån förutsättningarna under året, kommer du att kunna sätta lön på rätt premisser.

Uppföljning och utvärderingen kan hjälpa dig att styra och utveckla gruppen och arbetet i rätt riktning för framtiden – vilket gör att du kan sätta lön på rätt saker.

Uppföljning är en förutsättning för att skapa en god utvärdering. Den ger överblick över vad som har hänt före, under och efter aktiviteten och görs kontinuerligt under arbetets gång. Det betyder att ni måste blicka både bakåt och granska, samt framåt och bedöma. Alltså, vad har blivit gjort och vad återstår att göra för att nå målet?

Var tydlig med varför ni har en uppföljning. Det är inte bara för att kontrollera arbetet och se att din medarbetare är på rätt spår. Det är också ett bra tillfälle att ge feedback på arbetsprestationen. Och om saker och ting inte går som de ska, är uppföljningen ett tillfälle att göra eventuella ändringar i planen och resurserna.