Åldersmedvetet ledarskap

Det finns många fördomar och myter kopplade till människors ålder. Som chef behöver du hitta ett sätt att leda där du förbättrar arbetsklimatet och förhindrar diskriminering på grund av ålder.

Egentligen är det främst andra saker än just ålder som skiljer oss åt. Därför handlar ett åldersmedvetet ledarskap framförallt om att hantera åldersrelaterade fördomar hos dig själv och dina medarbetare.

Hantera de vanligaste myterna om ålder

Det finns en hel del myter och negativa attityder kring ålder. Det är viktigt att du skaffar kunskap om hur verkligheten ser ut, så du inte låter dessa myter styra ditt ledarskap eller dina rekryteringar.

Exempel:

Myt: Om jag anställer en person som är nära pensionen kommer hen att stanna kortare tid än om jag anställer en yngre person.

Det finns ingen sanning i denna myt, tvärtom kommer sannolikt en yngre person vara anställd kortare tid än en äldre.

Myt: Äldre är mindre flexibla än yngre.

Det finns inget som säger att ålder påverkar hur flexibel man är. Däremot kan man vara mer skeptisk och ifrågasättande till förändringar, baserat på sin erfarenhet. Som chef tjänar du på att ta hänsyn både till tidigare erfarenheter och nya infallsvinklar som dina medarbetare bidrar med.

Undvik åldersdiskriminering

För att förebygga åldersdiskriminering behöver du börja med att granska dina egna fördomar. Reflektera också tillsammans med dina medarbetare kring hur åldersnormen ser ut på er arbetsplats.

Du behöver också fråga dig om det finns omotiverade samband mellan arbetsuppgift och ålder i din grupp eller organisation. Om det gör det, behöver ni förändra processerna eller organisationen i dialog med dina medarbetare.

Passa på att fånga upp medarbetares behov och förutsättningar på de individuella medarbetarsamtalen. Oavsett ålder är det relevant att ställa frågor kring arbetsförmåga, stress och hälsa. Det ger dig en verklighetsbaserad bild som kan utmana föreställningar kopplade till ålder. Du får också möjlighet att möta åldersrelaterade behov i god tid.

Fördelarna med blandade åldrar på jobbet

Det finns många fördelar med att ha människor av blandade åldrar i organisationen. Det handlar både om arbetsklimat, tillväxt och innovationskraft. Läs mer om det på vår sida Mångfald – därför är det viktigt.

Mer om åldersmedvetet ledarskap

Mycket av det du just läst är hämtat från skriften Att leda åldersmedvetet från Arbetsmiljöforum. Läs den om du vill ha mer fördjupad kunskap innan du sätter igång med ditt åldersmedvetna ledarskap.