Behålla senior chefskompetens på arbetsmarknaden

Hur ska vi på bästa sätt ta tillvara äldres kompetens? I februari 2018 höll Ledarna ett seminarium som satte fokus på just senior kompetens på arbetsmarknaden. Här ser du paneldiskussionerna.

Du kan också ta del av forskningsresultat som hittat bevis för att ålder påverkar möjligheterna för den som söker jobb. Seminariet är uppdelat på fyra klipp.

Avtal ska gynna äldre

Ledarnas chefsekonom Anna Thoursie presenterar ett nytt avtal mellan Europas arbetsmarknadsparter som syftar till att underlätta för äldre att stanna kvar i yrkeslivet, att stödja samarbetet mellan generationerna på arbetsplatsen och att förse chefer med verktyg för att motverka åldersdiskriminering.

Forskningen avslöjar – ålder har betydelse

Stefan Eriksson är docent vid Uppsala universitet och har forskat på hur arbetssökandes ålder och kön påverkar chansen att få svar på jobbansökan. Resultatet visar att ålder spelar in.

Paneldiskussion om äldres möjligheter

Vilka politiska beslut skulle öka äldres möjligheter på arbetsmarknaden? Se paneldiskussionen mellan Barbro Westerholm, riksdagsledamot Socialförsäkringsutskottet, Leif Hallberg, ordförande Kristdemokratiska seniorförbundet och Annika Elias, ordförande, Ledarna.

Hör också Maria Englund, personaldirektör på Stockholms läns landsting, och Ralf Gustafsson, projektchef på Skanska, berätta om hur deras organisationer arbetar för att tillvarata äldre medarbetares kompetens. Moderator är Jonas Morian, Ledarna.

Bodil Jönsson om åldrande

Bodil Jönsson är professor emerita och författare. Hon har skrivit och diskuterat om hur vi hanterar åldrandet i Sverige. Hör hennes avslutande spaning från seminariet.