Chefen och hbtqi

Gör skillnad. Visa i handling att du arbetar för inkludering istället för exkludering, och ta ansvar för att leda organisationen framåt. Förutom att du utvecklar ditt personliga ledarskap kommer du skapa en verksamhet i utveckling och tillväxt.

Att få syn på och ifrågasätta normer har många positiva effekter:

  • Skapar större öppenhet.
  • Underlättar kommunikation.
  • Gör det enklare att ta vara på kompetenser.
  • Skapar mer dynamiska organisationer.

Idag är det lättast att ta sig fram i arbetslivet genom att passa in i normen. Handlingsutrymmet kan vara mindre för en hbtqi-person, och det yttrar sig exempelvis i hur personen väljer att prata om sitt liv. På en arbetsplats anpassar sig många till den stämning och jargong som råder, ofta utan att vi reflekterar över det. Men det finns en risk för begränsningar för den som inte lever enligt normen.

Påverka för mer inkluderande arbetsmiljö

Du som chef är viktig! När du medvetet arbetar för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö underlättar du för den som vill vara öppen på jobbet.

I en inkluderande organisation har alla möjlighet att på ett jämlikt sätt vara med och påverka verksamheten och arbeta i en miljö fri från diskriminering och hindrande strukturer och normer. Alla medarbetare har ett ansvar att bidra till en inkluderande arbetsmiljö och som chef har du stora möjligheter att förändra situationen till det bättre. Du har dessutom en lagstadgad skyldighet att inte diskriminera.

Hbtqi – normkritisk utgångspunkt

När du jobbar med hbtqi är det viktigt att ha ett normkritiskt perspektiv, det vill säga att du vänder blicken från ”de andra” mot dig själv och den egna organisationen. Vad är det jag som chef, och vi i organisationen, gör som kan resultera i exkludering och risk för diskriminering?

Ta hjälp av vår checklista för hbtqi-frågor som ger dig konkreta tips på hur du skapar en mer inkluderande arbetsmiljö – börja redan idag.