Intervjun

Enligt Arbetsförmedlingens statistik sker det cirka 1 miljon anställningar på den svenska arbetsmarknaden per år som är längre än femton dagar. Detta innebär att Sveriges chefer, de som ofta fatta det avgörande beslutet, lägger mycket tid på rekryteringsprocesser och urval.

Utifrån detta faktum finns det givetvis många olika intervjumetoder och tillvägagångssätt. En av dessa är kompetensbaserad rekrytering.

Kompetensbaserad rekrytering

Många organisationer arbetar i dag med kompetensbaserad rekrytering. Det är också den metod som Ledarna rekommenderar. Därför är stora delar av det här materialet uppbyggt utifrån ett kompetensbaserat angreppssätt.

Om din organisation arbetar kompetensbaserat kan du få hjälp med bra mallar och checklistor från din HR-avdelning. Om ni inte arbetar kompetensbaserat kan du här få tips och idéer om hur du kan arbeta kompetensbaserat även om ni hittills inte har gjort det i din organisation.

Att utgå från kompetensbaserad rekrytering är en av de bästa metoderna att nå träffsäkerhet i sin rekrytering. Att arbeta kompetensbaserat innebär att man när man gör kravprofilen bestämmer vilka kompetenser som är viktiga för tjänsten. De kompetenser man har valt ut ska därefter definieras på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

De definitionerna man har valt är vägledande för hela rekryteringen. Utifrån dem väljer man vilka frågor man ska använda under intervjun, hur man ska tolka eventuella tester och vilka frågor man ska ställa under referenstagningen.

Alla som genomgår processen ska behandlas på samma sätt och få samma frågor och bedömningen baseras på de kompetenser man valde ut från början. Kompetensträdet är en metod för att arbeta kompetensbaserat, där man också får in de delar som är viktiga för arbetet som inte går att definiera som kompetenser.

Oavsett om du väljer att arbeta kompetensbaserat eller inte så är det viktigt att definiera de kompetenser eller egenskaper som du väljer ut, annars blir det svårt att göra en bedömning på slutet!