Platsannonsen

Platsannonsen är ofta det första eventuella sökanden ser. Därför är det viktigt att, förutom all information som ska vara med, vara noga med vad annonsen signalerar. Hur kommunicerar ni i bild och text? Är annonsen direkt könsmärkt eller exkluderar den andra grupper eller individer genom formulering av kompetens eller krav?

Utforma platsannonsen

När det är dags att skriva en platsannons är det viktigt att ni utformar annonsen utifrån kravprofilen som ni gjort. Undvik svårbedömda egenskaper och efterfråga endast mätbara kvalifikationer och meriter.

Andra saker att tänka på är följande:

  • Ange tydligt vilken formell kompetens som är ett absolut krav och vilken kompetens som är meriterande i enlighet med kravprofilen.
  • Var noggrann hur du beskriver språkkrav som arbete kräver då de kan upplevas som diskriminerande. Vilka språkkunskaper är relevanta för arbetet och på vilken nivå? Forskning visar att språkkrav förekommer även där det inte är befogat. Ange också om språkkunskaper och erfarenheter av eller kunskaper om förhållanden i vissa länder är meriterande.
  • Beskriv tydligt och klart vilka möjligheter som finns i tjänsten och vilka arbetsuppgifter som ingår. Återanvänd inte gamla annonstexter utan se till att texten är personlig, dynamisk och levande.
  • Tänk på vilka ord och bilder du använder i annonsen så att många tilltalas. Valet av bilder, rubriker och titlar i annonsen kan leda till att potentiella sökande känner sig uteslutna. Om du vill attrahera specifika grupper så låt det synas i annonsen.
  • Gör också en analys av er webbplats, vilka bilder ser man där? Underskatta inte hur många potentiella medarbetare som via nätet undersöker företag som utannonserar jobb. Är det en blandning utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet och så vidare eller ser man bara en sorts bilder? Framgår er vision och era värderingar på er webb? Vad kommunicerar den om er som företag? Om ni har en väl genomtänkt annons men mindre genomtänkt webbplats så kan det påverka den sökandes intresse för organisationen.
  • Tänk på platsannonsen som en möjlighet att även göra reklam för er organisation. Vad gör er unika?

Undvik missarna

Det är en del saker du som arbetsgivare måste ta hänsyn till vid rekrytering som rör diskriminering och lagstiftning. Läs mer omjuridiken vid rekrytering. Men oavsett lagstiftning är det viktigt att se över hur ni uttrycker er och analysera vad ni egentligen söker och varför.

  • ”Vi ser gärna manlig/kvinnlig sökande.” Det du menar är antagligen att du gärna ser män alternativt kvinnor som sökande. Skriv då det. Adjektiven kvinnlig och manlig avgör inte vilket kön någon har.
  • ”Vi ser gärna äldre/yngre sökande.” Ålder är en diskrimineringsgrund. Tar du hänsyn till den sökandes ålder vid urvalen diskriminerar du. Utgå istället från den kompetens du söker. Den är oftast inte kopplad till ålder.
  • ”Vi ser gärna sökande med annan bakgrund.” Vad är ”annan” bakgrund? Vad är inte annan bakgrund? Vad tas förgivet? Vad är normen och hur förmedlas den?
  • ”Vi ser gärna sökande med annan bakgrund än svensk.” Etnicitet är en diskrimineringsgrund. Tar du hänsyn till den sökandes etnicitet vid urvalen diskriminerar du.

Källa: Framgångsrik rekrytering av Gävle kommun.

Lästips

Framgångsrik rekrytering är en handbok framtagen av Gävle kommun om rekryteringsprocessen med fokus på likabehandling. Fler tips om platsannonsen hittar du där.

Schyst! är en enkel och användbar handbok för att kommunicera jämlikt i ord och bild. Schyst! är framtagen av Region Värmland.

Den könskodade platsannonsen är en undersökning av jobbannonser med slutsatsen att annonser är könskodade och att det påverkar om den arbetssökande väljer att söka arbetet eller inte.

Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet hittar du via Diskrimineringsombudsmannen.