Genomför referenstagning

Hur lång lägger man på ett referenssamtal? Enligt Ledarnas undersökning ”Chefen som rekryterar” lägger 25 procent av cheferna upp till 10 minuter på ett referenssamtal och cirka 50 procent lägger mellan 10 och 20 minuter på samtalet. En måttstock för ett kvalitativt bra referenssamtal är cirka 30 och 45 minuter vilket ger ett tillräckligt bedömningsbart underlag.

Under samtalet ska du följa referensmallen, men var uppmärksam på om referenten tvekar eller på andra sätt bjuder in till följdfrågor. Var i sådana fall inte rädd för att säga: ”Jag hör att du tvekar, finns det något du vill utveckla kring det?”.

Många referenter kan ha svårigheter att beskriva personers kompetenser och beteenden i brist på vana att tala i sådana termer. Du kan därför ibland ha nytta av att hjälpa referenten med terminologi och ordförråd.

Ett sätt att göra detta är att använda en metod med motsatsord. Välj ut ett antal motsatsord som är relevanta för befattningen. Exempel på motsatsord kan vara operativ – strategisk, detaljorienterad – helhetsorienterad, stresstålig – stresskänslig.

Be referenten beskriva om den sökande har en fallenhet åt det ena eller det andra hållet. Be också om exempel på att personen brukar bete sig på det ena eller det andra sättet. Det kan hända att referenten bedömer att personen ligger någonstans mittemellan och då är det intressant att höra när hen beter sig på det ena eller det andra sättet och vad det får för konsekvenser.

Ett upp till 45 minuter långt samtal kan verka lång tid att begära från en referent, men i praktiken brukar det fungera väl. Tvärtom visar det sig att många referenter visar en stor beredvillighet att dela med sig och upplever processen som seriös och förtroendeingivande, vilket också är en fördel för ditt eget - och din arbetsgivares varumärke.

Efter referenssamtalet

Bedömningen

Gör en bedömning av den information som du har samlat in under referenstagningen direkt efter samtalet. Bedöm varje kriterium för sig och använd bedömningsskalor på kompetenserna. Om det kvarstår frågetecken efter referenstagningen; be att få tala med fler referenter!

Återkoppling till kandidaten

Om du under referenstagningen får fram sidor som tidigare inte har uppmärksammats är det förstås viktigt att fundera över hur information ska användas. Det är inte säkert att det diskvalificerar kandidaten för anställning, men det kan komma fram saker som kan vara användbara vid introduktionen eller att du går in med öppna ögon som arbetsgivare.

En annan viktig fråga är hur detta bör återkopplas till kandidaten. Om du använder dig av information från referenten vid bedömningen ska detta återkopplas, även om det är negativ information. Utgångspunkten bör vara transparens.

I vissa lägen kan du säga till kandidaten att hen bör tala direkt med den uppgivna referenten för att få reda på vad som har sagts. Ett annat sätt är att du i förväg instruerar referenterna om att det som sägs kan komma att användas som ett beslutsunderlag och att du uitfrån detta kommer återge för kandidaten om vad som framkommit.