Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Leda på distans

Många chefer har medarbetare spridda över landet och ibland över hela världen. Att utöva ledarskap på distans är fullt möjligt men det ställer lite andra krav, inte minst när det gäller att använda andra typer av kommunikationskanaler.

Det vi vanligen tänker på när vi pratar om distansarbete är medarbetare som rent fysiskt utför sitt arbete på annan plats. Men att arbeta på distans avser både tid och rum. Distansbegreppet är lika giltigt till exempel vid skiftarbete, det vill säga när medarbetare arbetar tider på dygnet då du som chef normalt inte är i tjänst.

Det är inte heller ovanligt att du som chef har en blandad grupp; vissa arbetar fysiskt på arbetsplatsen, medan andra oftast är på resande fot eller arbetar på annan ort. Eller är det kanske du själv som är den som arbetar från annan plats?

Att ha en blandad grupp kan i sig vara en svårighet att hantera som chef. Kanske upplever de medarbetare som jobbar på distans att de inte får del av samma saker som kollegorna på plats. Det kan både gälla rent materiella saker, men också information som vi lite till mans snappar upp när vi umgås.

Visste du att ...
så många som 33 procent av cheferna i Västeuropa hanterar verksamhet i genomsnitt i åtta olika länder. (Global Leadership Forecast 2008)

Ledarskapet lika viktigt

Ledarskapet är lika viktigt oavsett vilken typ av arbetssätt som väljs, men i vissa avseenden måste du vara ännu tydligare än vanligt och använda dig av flera typer av kommunikationskanaler.

Mål, värderingar och uppföljning

De som arbetar på distans har ofta ett relativt självständigt arbete och träffar som regel dig som chef och sina kollegor i mindre omfattning än andra. Då är det om möjligt ännu viktigare att de är helt klara över vilka mål som gäller för deras uppgifter. Var tydlig med dina förväntningar och följ kontinuerligt upp deras insatser.

Tydlig ansvarsfördelning

En tydlig roll- och ansvarsfördelning är A och O då du har medarbetare du inte träffar så ofta. I vanliga fall kan vi snabbt och enkelt stämma av eventuella oklarheter eller helt enkelt förstå varandras roller genom att vi interagerar tillsammans på arbetsplatsen. För den som sällan deltar i umgänget med andra är detta naturligtvis betydligt svårare.

Kommunicera på distans

I dag finns en mängd olika tekniska hjälpmedel till hands för att kommunicera då vi inte har möjlighet att träffas. Mobiltelefon och e-post är tillgängligt för de allra flesta i dag. Det som dock aldrig kan förmedlas den vägen är kroppsspråk. Kommunikationen blir ofta både mer effektiv och nyanserad om vi ser varandra. Kanske har du möjlighet att någon gång använda dig av videokonferens, då ni faktiskt kan se varandra i realtid. Det är också möjligt att lägga upp webbaserade nätverk som ni kan använda som kommunikationsforum.

Skapa vi-känsla trots avstånd

En utmanande uppgift i din ledarroll är att skapa en känsla av grupptillhörighet, även om du sällan träffar dina kollegor. Förhoppningsvis har du möjlighet att åtminstone några gånger per år samla alla dina medarbetare på ett och samma ställe. För att medarbetare ska känna att de ingår i en grupp har du en viktig roll att sprida information om vad som pågår inom gruppen och vad var och ens bidrag har för betydelse för helheten.

Besök på plats

Du bör besöka dina distansmedarbetare där de är verksamma. Hur ofta det är rimligt är en bedömningsfråga utifrån hur många medarbetare du har utspridda och var de är placerade. Att få besök på plats visar på ditt intresse och engagemang och inte minst att du själv får se i vilken miljö de verkar.


Boktips till dig som leder på distans


Att leda på distans

Författare: Maria Nordengren och Bengt Olsen
Förlag: Liber

Boken tar upp frågor som: Vad krävs för att leda en organisation som finns geografiskt spridd? Hur motiverar man personer att verka mot samma mål, trots att de sällan träffas i tid och rum? Författarna vidgar också begreppet distans till att även omfatta kulturell och mental distans. Boken beskriver ur ett ledningsperspektiv olika typer av distansarbete och ger handfasta tips och metoder.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-10-27

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem