Framtidens kvinnliga ledare 2017

Framtidens kvinnliga ledare 2017

Ledarna rankar, för elfte året i rad, landets 75 främsta unga kvinnor som nått chefspositioner. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap.

Nu är nomineringen för 2017 års Framtidens kvinnliga ledare stängd. De som kommer med på listan över Framtidens kvinnliga ledare 2017 blir informerade i april. Vinnaren och hela listan presenteras den 10 maj 2017.

Mer om Framtidens kvinnliga ledare

Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga kvinnliga chefer att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.


Framtidens kvinnliga ledare i sociala medier:

#fkl2017 #ledarna

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem