Anmäl dig till vår testpanel

Vi vidareutvecklar vår webbplats och våra digitala tjänster. Vill du vara en av våra testpersoner?

Vi siktar på att ta fram Sveriges bästa webbplats för chefer. För att lyckas med det utvecklar och utvärderar vi idéer, skisser, prototyper och färdiga lösningar i samarbete med användare i våra målgrupper. Ibland sker det genom en enkät, ibland i gruppdiskussioner, andra gånger genom individuella intervjuer eller praktiska tester. Gör en intresseanmälan så hör vi av oss när det är dags att involvera personer med just din profil.

Intresseanmälan
Är du chef? *

 
Är du medlem i Ledarna? *

 
Är du företrädare och/eller förtroendevald för Ledarna? *

 
Har du svenska som modersmål? *

Dina personuppgifter hanteras och skyddas i enlighet med personuppgiftslagen. Informationen kommer inte att vidarebefordras till tredje part.
Du har alltid rätt att begära ändring av felaktiga uppgifter eller att uppgifterna raderas. Kontakta i så fall Kommunikationsavdelningen, webbredaktionen@ledarna.se
Godkänner du Ledarnas hantering av personuppgifter? *

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem