Chef i demokratins tjänst

Chefer i offentlig sektor omfattas av egna spelregler och har delvis andra utmaningar än chefer i privat sektor.

  • Vad innebär det att vara chef i en politiskt styrd organisation?
  • Varför har vissa chefer i offentlig sektor betydligt sämre organisatoriska förutsättningar än andra?

Det är några av frågorna som diskuteras i detta avsnitt med programledare Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, och Ove Ekerbring som är en av Ledarnas chefsrådgivare.