AnnCharlotte Bretan: Lön är bara en del av kakan

I säsongsavslutningen av @Work lyfter vi temat lön. Det är ett kärt ämne och vi är många som undrar hur vi ska förhålla oss till lönen. Ligger jag rätt? Hur ska jag förhandla?

AnnCharlotte Bretan jobbar med just dessa frågor på Ledarna. Enligt AnnCharlotte handlar det om att se helheten och inte bara behandla lönen som en enskild siffra. Tänk på att lyfta fram dina prestationer och att koppla till de mål som du satt upp tillsammans med din chef.

Programmet gästas också av skådespelerskan Gabriella Lockwall. Hon anlitas som expert på kroppsspråk och pondus och pratar om de mentala aspekterna av ett lönesamtal. Med hennes tips kan du öva upp självkänslan inför samtalet.

Ledaranalysen

Den avslutande ledaranalysen tittar närmare på affärsmannen Bert Karlsson. Elaine Eksvärd lyfter bland annat fram egenheten att svara i telefon under ett pågående möte. Något som inte rekommenderas! Som chef ska du ha fokus på den eller dem du pratar med.

Ledarna tipsar

Chefer ansvarar för lönesamtalen med sina medarbetare. Ofta sker det på bekostnad av det egna samtalet. Så var förberedd med hjälp av foldern Utveckla ditt lönesamtal. Foldern och annan fördjupning på temat lönesamtal hittar du här.

Som medlem i Ledarna kan du i Lönekollen jämföra din lön med vad andra tjänar.