Elaine Eksvärd: Kartlägg och arbeta bort härskartekniker

En av tre blir mobbade på jobbet och för chefen handlar det om att först se och förstå mönstret, för att sedan kunna agera. Härskartekniker är en form av mobbning.

Retorikexperten och författaren Elaine Eksvärd guidar oss genom olika typer av härskartekniker. Utmärkande för dem alla är att de används som ett maktmedel och att de kan vara medvetna eller omedvetna. Vilka känner du till?

  • Projiceringsmetoden – besvarar kritik med personligt angrepp.
  • Komplimangsmetoden – du som är så bra på något.
  • Uteslutningsmetoden – du tittar bara på dem med inflytande, exempelvis cheferna.
  • Stereotypmetoden – uppgifter tilldelas vissa kategorier. Män får alltid bära tunga saker.
  • Hierarkimetoden – du använder din position för att trycka ned andra.
  • Självförvållad härskarteknik – förminskar och trycker ned dig själv.
  • Tidsmetoden – utgår från erfarenhet och antalet arbetade år och låter det överskugga annan kunskap.
  • Martyrerna – du vänder konstruktiv kritik till att alla är emot dig.

För att kunna skapa nolltolerans mot mobbning på en arbetsplats krävs att du som chef sätter upp tydliga regler och själv föregår med gott exempel.

Ledaranalysen

Carl Bildt står i fokus för veckans ledaranalys. Vår tidigare statsminister är väldigt stark i sin kommunikation, ibland på bekostnad av den reporter som försöker intervjua honom. Vad kan du lära dig?

Ledarna tipsar

Att vara chef innebär att du har ett arbetsmiljöansvar och där ingår att motverka kränkande särbehandling. Till vardags benämner vi det som mobbning, psykiskt våld eller trakasserier. Ledarna har många fördjupningar på temat arbetsmiljö.

Ofta går kränkande särbehandling att koppla till förändringar i organisationen eller problem i arbetsmiljön.